NIGGG
Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География
EOARD
Глобални емпирични TEC модели на базата на данни от CODE TEC
Тоталното електронно съдържание (ТЕС) на йоносферата е важен параметър за разпространението на радиовълните в йоносферата. Информацията за измененията на TEC e от решаващо значение за функционирането на системите за спътникова навигация като Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS), и бъдещата система Galileo.
Разработени са два глобални емпирични модела на ТЕС като са използвани данните на Center for Orbit Determination of Europe (CODE) (ftp://ftp.unibe.ch/aiub/CODE/) за 13 години, 1999-2011. Фоновият TEC модел (за подробности вижте двата PDF файла, [PDF1], [PDF2]) предлага карти на 31-дневните пълзящи медиани на TEC за един месец напред при дадено UT. ТЕС моделът на влиянието на геомагнитната активност (за подробности вижте PDF файла) представя карта на актуалния ТЕС и карти на ТЕС за следващите 24 часа.
Разработката на ТЕС моделите е финансирана от European Office of Aerospace Research and Development (EOARD), Air Force Office of Scientific Research, Air Force Material Command, USAF, по договор FA8655-12-1-2057 с ръководител Д. Панчева (за контакт).
1. Глобален емпиричен фонов модел на ТЕС 2. Глобален емпиричен модел на влиянието на геомагнитната активност върху ТЕС

Часовите карти на медианите на ТЕС за 1 януари 2012 г. показват как фоновият модел отразява аномалията на ТЕС над морето Уедъл в Антарктика.

Аномалиите на ТЕС от геомагнитен произход, изразени от релативното отклонение на ТЕС от 15-дневната медиана (rTEC) за 29 октомври - 01 ноември 2003 г. демонстрират реакцията на глобалния ТЕС на известната Halloween геомагнитна буря. Подробно сравнение между данни и модел - ТУК


Вижте повече...

Вижте повече...
Обратно
Обратно