Геомагнитна обсерватория Панагюрище – PAG
Данни за днес
Архив

Оценъчни локални К - индекси

Estimated K-indicies
  00-03UT 03-06UT 06-09UT 09-12UT 12-15UT 15-18UT 18-21UT 21-24UT
15.07 01 02 01 01 01 01 01 03
16.07 04 02 02 02 02 03 02 02
17.07 01 02 02 02 01 01 02 01
18.07 01 01 01 02 02 01 01 01
19.07 01 03 03 03 02 02 02 01
20.07 02 02 02 02 01 02 02 02
21.07 01 02            

Детайли на компонентите на магнитното поле днес

Компонентата F е тотален интезитет, в нанотесли [nT]

F total

Деклинацията D е ъгъл между географския и магнитния полюс в ъглови минути ['].

declination

Компонентата H е хоризонтален интензитет в нанотесли [nT]

H [nT]

Компонентата Z е вертикален интензитет в нанотесли [nT] (насочена надолу).

Z, [nT]

Във всяка точка от земната повърхност и околоземното пространство векторът на геомагнитното поле (ГМП), като функция на времето се дели условно на две части: “постоянна”, дължаща се на източници, намиращи се във вътрешността на Земята и “променлива”, имаща извънземен произход. Характерна особеност на вектора на ГМП са непрекъснатите изменения (вариации) на големината и посоката му не само във времето, но и в пространството. Вариациите във времето се регистрират непрекъснато във около 150 постоянно действащи Геомагнитни обсерватории, една от които е геомагнитна обсерватория – Панагюрище.

Още информация...